MIRAI-NATURE APPROVED

Mirai -Nature Approved

mirai เชื่อว่า

สินค้าที่เราใช้กับร่างกายของเราทุกอย่างนั้น
มีผลต่อ สุขภาพผิวของเรา

แบรนด์

มิ รา อิ

จึงถือกำเนิดขึ้น เพราะเราอยาก

จะผลิตสินค้าเพื่อ คนผิวแพ้ง่าย
และ คนผิวเป็นสิวง่าย

เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของ

ได้อย่าง สบายใจ